Anmäl till Konsumentverket

På den här sidan kan du göra en anmälan. Du kan anmäla via vårt formulär på webbplatsen eller via post. Det är viktigt för oss att få in anmälningar från allmänheten så att vi kan bedriva tillsyn där den mest behövs.

Till oss kan konsumenter anmäla företag och produkter som inte lever upp till den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Spam
 • Reserättigheter
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Produktsäkerhet

Din anmälan gås igenom av våra handläggare som avgör om vi ska granska företaget/produkten eller inte. Detta beror på hur stort konsumentintresse anmälan har. Granskar vi inte företaget ligger din anmälan kvar i vårt diarium och kan bli aktuell i framtiden.

Anmäl inte reklamationer

Har du en tvist med ett företag, till exempel en reklamation, får du bäst hjälp om du vänder dig till vår upplysningstjänst Hallå konsument eller konsumentvägledningen i din kommun.

Konsumenträttigheter och kontaktuppgifter på hallåkonsument.se

Företag som har problem med fakturor eller telefonförsäljning

Är du ett företag som råkat ut för problem med fakturor eller aggressiv telefonförsäljning kan du få hjälp av till exempel din branschorganisation.

Du behöver:

 • Företagsnamn
 • Eventuell produktinformation som till exempel produktnummer eller modell.
 • Datum och tidpunkt för det inträffade.
 • Veta var du kom i kontakt med det du vill anmäla, till exempel butik eller webbplats. Gäller det en butik vill vi att du även veta adress.
 • Bifoga eventuell annons, avtalsvillkor, förpackning, produkt eller annat som underlag för det du vill anmäla.
 • Bifoga gärna foton och bilder, speciellt om det gäller en anmälan om bristande varu- eller tjänstesäkerhet.

Checklista för anmälan via post:

 • Ange företagsnamn
 • Ange om din anmälan gäller någon viss vara eller tjänst.
 • Beskriv tydligt varför du vill göra en anmälan mot företaget.
 • Ange datum och tidpunkt för det inträffade.
 • Ange var du kom i kontakt med det du vill anmäla, till exempel butik eller webbplats. Gäller det en butik vill vi att du även anger adress.
 • Bifoga eventuell annons, avtalsvillkor, förpackning, produkt eller annat som du vill anmäla.
 • Bifoga gärna foton och bilder, speciellt om det gäller en anmälan om bristande varu- eller tjänstesäkerhet.

Skicka anmälan till:

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad 

Senast granskad 21 november 2016