Dom mot ID-kapande företag

Nyhet 31 januari 2017

Lundstedt Fond & Finans döms av Patent- och marknadsdomstolen för att ha kapat konsumenters Bank-ID och på så sätt flyttat deras premiepensionspengar. De drabbade konsumenterna har varken känt till eller godkänt någon flytt av pengar.

Företaget gick i konkurs i somras, så domen riktas mot Lundstedt Fond & Finans AB i konkurs. Det innebär att de viten på sammanlagt tre miljoner kronor vid eventuella fortsatta överträdelser aldrig kommer att bli aktuella. Det är ändå en viktig dom, menar Konsumentombudsmannen, KO.

– Domen är väldigt tydlig med att det inte spelar någon roll om företaget anlitat ett annat företag, som i det här fallet ett callcenterbolag, att sköta marknadsföringen. Lundstedt är ändå den som har ansvaret. Det är viktigt att domstolen slår fast detta eftersom det stärker KO:s möjligheter att i andra fall av oseriös telefonförsäljning med callcenterbolag ändå kräva ansvar från huvudbolaget, säger Carolina Andersson, processråd för KO.

Domstolen slår också fast att företaget i konkurs ska betala 400 000 kronor i marknadsstörningsavgift.

Bakgrund

Konsumenter anmälde till Konsumentverket att Lundstedt ringde och påstod att staten tar ut en särskild avgift för premiepensionen. Säljarna påstod att den fond de sålde gick bra, när sanningen var det motsatta, och gav sken av att tjänsten var gratis. Konsumenter som blev uppringda fick varken korrekt information eller någon möjlighet att skriftligt godkänna avtalet trots att det är lagkrav på det.  Konsumentverket utfärdade i november 2015 ett föreläggande där bolaget förbjöds att fortsätta med den felaktiga marknadsföringen.

Därefter blev det känt att bolaget även kapat konsumenters Bank-ID och, utan deras vetskap, flyttat deras premiepensionspengar. När det stod klart att många fått sitt fondinnehav ändrat av säljarna stämde KO företaget i juni 2016. En kartläggning tillsammans med Pensionsmyndigheten visade att över 3 600 konsumenter drabbats av kapning och ofrivilligt fondbyte. Snittvärdet på det överförda beloppet var 125 000 kronor per konsument. En månad senare försattes Lundstedt i konkurs.

Här kan du läsa domen i sin helhet

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera