Nya Koll på cashen ute nu

Nyhet 23 januari 2017
Fyra ungdomar står i en hiss. Koll på cashens logotyp.

Koll på cashen är ett verklighetsbaserat undervisningsmaterial där eleverna kan lära sig att hantera sin privatekonomi. Nu sker en nylansering för att lärarna lättare ska kunna täcka in kursmålen i sin undervisning.

Nylanseringen består bland annat av nya filmer som lärare kan använda för undervisning i privatekonomi på gymnasiet. Materialet är framtaget i samarbete med Finansinspektionen och Kronofogden.

Det nya filmmaterialet består av fyra fristående avsnitt med tydliga fokusämnen: budget, avtal, skuld samt spara och låna. Dessa ämnen omfattar både privatekonomi och konsumenträtt. Samtidigt får webbplatsen kollpacashen.se en rejäl ansiktslyftning.

Materialet tar utgångspunkt i gymnasieskolans läroplan Gy11 där privatekonomi och konsumenträtt ingår som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram inom samhällskunskap 1a1 och 1b. Förhoppningen med nylanseringen är att Koll på cashen ska underlätta för lärarna att möta kursmålen för privatekonomi. 

– Det är glädjande att vi kan erbjuda lärarna ett aktuellt material som underlättar undervisningen i ämnet. Vår förhoppning är att det leder till att eleverna blir bättre rustade att hantera sin privatekonomi när de kliver ut i vuxenlivet, säger Anita Forsnäsgård, samordnare för skola på Konsumentverket.

I februari kompletteras filmerna med en lärarhandledning och en animation om det ekonomiska kretsloppet.

Koll på cashen är ett digitalt material och finns på webbplatsen kollpacashen.se

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera