Teleoperatörer bättre på att visa var det finns täckning

Publicerad 1 december 2016

Stickprovsmätningar som Post- och telestyrelsen (PTS) har gjort på uppdrag av Konsumentverket visar att flera operatörer generellt har bättre täckning än vad deras täckningskartor visar.

Mätningarna har genomförts på sju platser i landet för att jämföra den faktiska täckningen med den täckning som utlovas i operatörers täckningskartor. Resultaten av mätningarna visar att flera operatörer generellt sett har bättre täckning än vad deras täckningskartor visar i de aktuella mätområdena.

Stickprovsmätningar som genomfördes på tio platser under 2013 visade på motsatsen, det vill säga att på en majoritet av ytan kunde inte PTS uppmäta täckning trots att det enligt operatörernas täckningskartor skulle vara täckning där. 

Branschen har tagit ansvar

Efter mätningarna 2013 tecknade Konsumentverket, med stöd av PTS och Telekområdgivarna, en branschöverenskommelse med mobiloperatörerna om hur de ska informera om täckning.

Syftet var att det skulle bli enklare för konsumenterna att se vilken täckning som erbjuds på olika platser. Kartorna ska stämma bättre överens med verkligheten och det blir därför lättare att kunna jämföra de olika operatörernas täckningskartor med varandra.

– Det är glädjande att operatörernas kartor nu på ett bättre sätt speglar den verkliga täckningen. Här visar branschen att man har tagit ansvar vilket vi välkomnar, säger Cecilia Norlander, jurist vid Konsumentverket och ansvarig för branschöverenskommelsen.

Täckningskartor kan ses som en del i operatörernas marknadsföring, varför Konsumentverket är ansvarig tillsynsmyndighet.