Ersättning för sen buss varierar med sträckan

Publicerad 2 januari 2017

En ny branschöverenskommelse beskriver passagerares rätt att få ersättning om bussen är försenad. Men reglerna är olika beroende på hur lång busslinjen är.

Branschöverenskommelsen baserar sig på de regler som finns i EU:s förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Överenskommelsen är tecknad mellan Konsumentverket och Sveriges Bussföretag.

Kortare än 15 mil

För resor i kollektivtrafiken, där busslinjen i sin helhet är kortare än 15 mil, gäller följande om resan skulle bli försenad med mer än 20 minuter eller du har skäl att anta att den blir det. Du kan antingen genomföra resan med en annan transport eller fortsätta resan med den försenade bussen, i båda fallen ska du få skälig ekonomisk ersättning från bussbolaget. Annan transport kan vara kollektivtrafik, taxi eller egen bil. Bedömning av vad som räknas som skäligt görs i varje enskilt fall. Om du väljer att fortsätta resa med den försenade bussen får du avdrag på biljettpriset med en bestämd procentsats beroende på hur sen resan är.

Längre än 15 mil

För längre busslinjer, över 15 mil, är det 120 minuters försening, inställd eller överbokad buss som utlöser följande valmöjligheter. Du kan då välja att resa med den försenade bussen, bli ombokad utan extra kostnader eller avstå från att resa och få pengarna tillbaka.

Det som är viktigt att tänka på är att reglerna utgår från busslinjens totala sträckning, inte bara den sträcka som du själv skulle ha rest.

På Hallå konsument finner du mer information om vad som gäller om bussen är försenad

Här finner du den nya branschöverenskommelsen som träder i kraft den 1 januari 2017