Telefonförsäljning

Telefonförsäljning är ett område där många konsumenter upplever problem. Många blir stressade och köper produkter eller tjänster utan att hinna tänka efter först. I vissa fall känner sig konsumenten till och med vilseledd och lurad.

I undersökningar som Konsumentverket låtit göra säger de allra flesta att de inte vill bli uppringda av telefonförsäljare från företag där de inte redan är kunder. Eftersom det är ett område som vållar många problem har Konsumentverket valt att ha fokus på telefonförsäljning i sitt temaarbete under perioden 2014-2016. Målen för arbetet har bland annat varit:

  • att öka kännedomen om NIX-telefon, där konsumenterna kan spärra sina telefoner för telefonförsäljning 
  • att öka kunskapen om regler och ansvar hos näringsidkare
  • att öka kunskapen om regler och rättigheter hos konsumenter
  • att lägga extra tid på granskning av företag verksamma inom telefonförsäljning

Konsumentverket arbetar med informationsinsatser till både konsumenter och företag. Arbetet med information och tillsyn fortsätter även efter tematidens utgång.

I vår upplysningstjänst Hallå konsument finns nyttig information om telefonförsäljning riktad till dig som är konsument  

Senast granskad 3 november 2016
Skriv ut Skriv ut
Prenumerera