KO tar Vänerflytt till domstol

Pågående mål 22 september 2016

Vänerflytt har marknadsfört flyttjänster men har inget tillstånd för yrkestrafik.

Konsumentombudsmannen, KO, yrkar att Patent- och marknadsdomstolen ska förbjuda Vänerflytt vid vite att marknadsföra flyttjänster utan att ha yrkestrafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan fritt begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera