Information om investerarskydd

Investeraskydd är det skydd konsumenter har om ett företag går i konkurs och det visar sig att de inte kan få ut sina pengar. De kan då genom detta skydd få ersättning.

I 20§ lagen om investerarskydd (1999:158) finns det bestämmelser om att du som jobbar på ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller är en AIF-förvaltare är skyldig att informera dina kunder om bland annat det investerarskydd de har. Du ska också informera för vilka tillgångar skyddet gäller, vilket framgår i 3§.

Du ska också hålla informationen tillgänglig för konsumenten och den ska vara på svenska.

Lagen om investerarskydd finns på riksdagens webbplats

Senast granskad 14 november 2016
Skriv ut Skriv ut
Prenumerera

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Läs om investerarskydd på Hallå konsument