Fritidsdykning

För att du ska uppnå en hög säkerhetsnivå för konsumenter när du har dykutbildningar och dykutfärder har Konsumentverket tecknat en branschöverenskommelse och tagit fram en vägledning.

Mellan 2004-2010 skedde ett antal dödsolyckor i samband med att konsumenter deltog i kurser för att lära sig dyka.

För att konsumenter ska ha vara säkra i samband med dykutbildningar och dykutfärder har Konsumentverket tecknat en branschöverenskommelse med Svenska Sportdykarförbundet och utifrån den tagit fram en vägledning för säkra dyktjänster.

Överenskommelse för säkra dyktjänster

Vägledning för säkra dyktjänster

Allmänt om säkerhetsansvar för tjänster

Arbeta med systematiskt säkerhetsarbete

Grunden i vägledningen är att dykcentra och dykklubbar ska bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete och att ha en säker övervakning av elever. Till hjälp för att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete finns en generell vägledning. Det finns också ett utbildningsmaterial för säkrare friluftstjänster och en mall för att upprätta en säkerhetsplan.

Vägledning för systematiskt säkerhetsarbete

Lärarhandledning för säkrare friluftstjänster

Elevhandledning för säkrare friluftstjänster

Mall för säkerhetsplan

Mall för säkerhetsplan (engelska)

Marknadskontroll av säkerhet vid fritidsdykning

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för dyktjänster och vi har genomfört ett antal marknadskontroller inom området. Resultatet från kontrollerna finns sammanställda i rapporter.

Rapport 2012:6 om säkerhet vid fritidsdykning

Senast granskad 10 november 2016