Fortbildning i konsumenträtt

Konsumentverket har tagit fram e-utbildningar för dig som undervisar i konsumenträtt.

Fyra digitala utbildningar som handlar om Avtalslagen,
Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen.
Varje utbildning presenterar en lag i form av en animerad film med
tillhörande övningsfrågor.

Utbildningarna är ett fortbildningsmaterial som riktar sig till dig som
i ditt yrke arbetar med konsumenträttsliga frågor. Tillsammans tar
utbildningarna cirka tre timmar och ger dig grundläggande kunskaper
om några av våra vanligaste konsumenträttslagar.

Introduktionsutbildning om avtalsrätt

Introduktionsutbildning om konsumentköplagen

Introduktionsutbildning om konsumenttjänstlagen

Introduktionsutbildning om distansavtalslagen

Filmade föreläsningar om konsumenträtt    

Senast granskad 15 november 2016
Skriv ut Skriv ut
Prenumerera