Lite prat om risk i finanspoddar

Publicerad 1 december 2016

När bolag pratar fonder och andra placeringar i sina poddar är det mest lovord och väldigt lite om riskerna. Det uppmärksammar Konsumentverket i sin nya granskning.

Det blir allt vanligare med poddar, eller podcasts, som handlar om sparande, fonder, börsanalyser och liknande finansiella frågor. Mot den bakgrunden genomförde Konsumentverket nyligen en granskning av en rad poddar på området. Urvalet baserades på aktiva poddar med många lyssnare.

Konsumentverkets granskning visar att många poddar faktiskt inte innehåller något som gått att identifiera som marknadsföring. Dessa görs främst av banker och värdepappersinstitut och man kan då anta att det ofta handlar om att lyfta fram och bygga det egna varumärket.

Många brister i att informera om risker

Marknadsföring förekommer dock i vissa av de poddar som granskats. Konsumentverket har även funnit marknadsföring som strider mot lagen. När man marknadsför finansiella produkter ska alltid information om risker finnas med. Men på den punkten brister en del poddar.

– I många fall lämnas bristfällig information om riskerna. Ofta saknas den helt. Tvärtom är det ofta så att produkterna lovprisas på ett onyanserat sätt, säger Otto Johansson Hansson, jurist på Konsumentverket.

Mot den bakgrunden ifrågasätter Konsumentverket om lyssnarna verkligen får en rättvisande och balanserad information om produkterna som gör det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut.

Pågående granskning om reklamidentifiering

Just nu pågår en rättslig prövning av hur tydlig reklamidentifieringen måste vara i bloggar och andra sociala medier. Konsumentverket vill vänta in ett besked från domstolen innan myndigheten går vidare och eventuellt driver frågan om reklammarkering i poddar.

– Generellt ser vi ett behov av förbättringar vad gäller riskinformation i poddarna. Det finns också brister vad gäller användandet av värdeord och omdömen. Därför kan det bli aktuellt att vi gör en uppföljning längre fram för att se om det har blivit bättre. Om inte får vi överväga att vidta åtgärder, säger Otto Johansson Hansson.

Här finner du granskningen i sin helhet

Är du journalist? För mer information kontakta Otto Johansson Hansson, jurist, tfn 054-194102.