Värdegrund och historia

Vår värdegrund bottnar i vårt uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen, och så har det varit sedan starten 1973.

Oavsett om vi bevakar och kontrollerar marknaden eller förmedlar kunskap och informerar så handlar det om att underlätta för konsumenterna att fatta medvetna beslut.

För oss är det viktigt att vi i vårt arbete uppfattas som trovärdiga, flexibla och resultatinriktade. Vi vet vad som gäller och finns det inget svar så testar vi lagarna. Vi tar viktiga frågor till domstol och får dem prövade. Vi ställer krav på företag och branscher och har också höga krav på oss själva. Mot varandra och våra målgrupper ska vi vara öppna, engagerade och respektfulla. Vi tror att vi lyckas bäst med uppgifterna när vi delar med oss av kunskap, vågar pröva nya vägar och värdesätter engagemang inför arbetet.

Historia

2013 var ett jubileumsår för Konsumentverket. Då var det 40 år sedan vi började arbeta med oberoende information och effektiv tillsyn för konsumenternas bästa. Konsumentombudsmannen inrättas 1971 och Konsumentverket startar 1973, för att sedan slås ihop 1976.

Sedan starten har verksamheten förändrats. Arbetet med privatekonomi och överskuldsättning har utvecklats liksom myndighetens insatser för att se till att varor och tjänster är säkra att använda. Konsumentverkets stöd till kommunernas konsumentvägledning och budget- och skuldvägledning har blivit en allt viktigare del av verksamheten.

Det ställs allt större krav på konsumenterna som ska göra val inom ett ökande antal områden och där även handeln över Sveriges gränser ökar. Det präglar vårt arbete och ökar behovet av att vi som myndighet kan agera och prioritera med bra kunskapsunderlag, samtidigt som snabbrörliga marknader kräver högre flexibilitet och tempo.

Film om Konsumentverkets historia

I samband med Konsumentverkets 40-årsjubileum gjordes en film där du kan se myndighetens utveckling från starten 1973 fram tills idag.

Senast granskad 2 november 2016