Kartläggningens delar

Utgångspunkten för Konsumentrapporten är att försöka ringa in marknader med olika former av konsumentproblem.

Processen för att välja ut de mest problematiska marknaderna innehåller fyra delar.

KMU och KMI

Konsumentmarknadsundersökningen (KMU) är en webbpanelundersökning som Konsumentverket årligen genomför med 500 respondenter på 45 marknader.

Värderingen redovisas i form av ett index, konsumentmarknadsindex, (KMI). Analysen av konsumenters förutsättningar inför ett köp har gjorts utifrån fyra faktorer: transparens, tillit, valmöjligheter och agerande.

Senast granskad 18 maj 2017