KO har ordet: Ett steg i rätt riktning

KO har ordet 17 juni 2015

Nu är telefonförsäljningsutredningen klar. Konsumentverket och Konsumentombudsmannen välkomnar utredaren Anne Kuttenkeulers förslag på skriftlig bekräftelse för att ett köp per telefon ska vara giltigt.

Det här är en åtgärd som vi talat oss varma för i flera år. På goda grunder, eftersom vi har sett att just telefonförsäljning som kanal ställer till problem för många konsumenter. Var sjätte anmälan till Konsumentverket rör telefonförsäljning.

Överraskningsmomentet, svårigheten att hänga med i vad som sägs och förstå vad köpet egentligen innebär i form av villkor och kostnader – allt detta bidrar till att konsumenterna hamnar i ett underläge gentemot säljaren. Det i sin tur gör att många konsumenter binder sig vid avtal som de blir missnöjda med.

Att det nu föreslås bli krav på att man skriftligen måste godkänna ett avtal innan det är giltigt tror jag underlättar för konsumenterna. Det blir ett tillfälle att hinna tänka efter och läsa i lugn och ro, innan man bestämmer sig för om det är en vara eller tjänst som man vill ha, och om villkoren är de man förväntade sig. Sedan kravet på skriftlig avtalsbekräftelse infördes för finansiella tjänster, som till exempel premiepension, har antalet anmälningar på området i stort sett försvunnit.

Jag tror att både konsumenter och seriösa försäljare har allt att vinna på utredarens förslag.

Men jag hade gärna sett att utredningen vågat ta ännu ett steg i rätt riktning. Jag saknar förslaget om ett "omvänt NIX-system" där konsumenterna själva får välja om de vill bli kontaktade av säljare på telefon eller inte. Om det krävdes att konsumenten gett sitt aktiva medgivande till säljsamtal är jag övertygad om att det stora missnöjet med telefonförsäljning skulle försvinna eller åtminstone minska radikalt.

Vi vet att 96 procent av befolkningen inte vill bli uppringd av säljare från företag där man inte redan är kund. En stor majoritet vill inte heller ha samtal från företag där man är kund. Många, sex av tio, känner också att det kan vara lätt att bli vilseledd av försäljare på telefon.

Mot denna bakgrund hade jag hoppats på båda åtgärderna i utredningens förslag. Som det är nu är jag glad att regeringen föreslås ta ett steg i rätt riktning.

Gunnar Larsson, Konsumentombudsman

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera