KO har ordet: Ny vägledning ska hjälpa bloggare göra rätt

KO har ordet 1 december 2015

Bloggarna finns, syns och hörs överallt. Och många följer dem. Men det är inte alltid lätt att veta om innehållet är reklam eller personligt tyckande och tänkande.

För att hjälpa alla bloggare att göra rätt har Konsumentverket nu tagit fram en vägledning.

En del bloggar som privatpersoner, andra gör det i företagsform. Ibland är det ett inlägg på Facebook eller filmsnutt på Youtube och ibland är det en mer traditionell webbaserad blogg. Oavsett kanal och oavsett form måste man följa marknadsföringslagen.

Många som bloggar är unga personer som kanske inte har kunskap om lagen. Andra kan tycka att den är svår att förstå och vet inte hur de ska göra för att det ska bli rätt. Ytterligare några verkar tro att de kan strunta i lagen. Jag och mina kollegor har märkt att det råder en stor osäkerhet om vad som gäller på området.

Konsumentverket och KO är inte mot att bloggare tjänar pengar på sina bloggar. Tydliga riktlinjer kan tvärtom göra det lättare för bloggare att värna sitt varumärke och inte utnyttjas på grund av okunskap. Om rågången mellan reklam och personligt innehåll blir tydligare kommer också trovärdigheten att öka. Jag tror att många av de brott mot marknadsföringslagen som vi ser i bloggar och andra sociala medier sker i okunskap. Därför har vi valt att arbeta i dialog med branschen för att få fram en tydlig vägledning. Det ska vara lätt att göra rätt.

I vägledningen står det enkelt förklarat vad lagen säger och hur man som bloggare ska göra när inläggen handlar om marknadsföring. I den förklaras vilka särskilda regler som finns när marknadsföring riktas mot barn och unga. Alla som har många barn och ungdomar som följare har ett extra stort ansvar. Det är inte lagligt att uppmana barn att köpa något. En anledning är att barn ännu inte utvecklat ett mer kritiskt förhållningssätt till olika budskap och därför behöver värnas extra.

Det finns konkreta råd i vägledningen om hur man på ett bra och tydligt sätt kan märka inlägg som är marknadsföring. Det framgår också att både bloggaren och företaget bakom reklamen har ett ansvar att följa marknadsföringslagen.

I arbetet med att ta fram vägledningen har Konsumentverket träffat både bloggare, ansvariga för flera stora bloggportaler samt branschorganisationen Sveriges Annonsörer. Vi har velat arbeta med kommunikation och information, snarare än juridiska processer i domstol. Det innebär inte att jag tvekar att gå till domstol när vi ser klara fall av brott mot marknadsföringslagen.

Jag och mina kollegor har märkt att det finns en stor okunskap inom bloggsfären, men också en genuin vilja på många håll att göra rätt och följa lagen. Jag är glad över det positiva gensvar som vårt arbete fått hittills. Nu hoppas jag att fler tar upp stafettpinnen och sprider vägledningen och dess innehåll. Jag tror på en ömsesidig strävan efter en ärligare marknad.

Konsumentombudsman (KO) Gunnar Larsson

Här kan du ta del av vägledningen till bloggare.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera