KO har ordet: Telefonförsäljning – fortsatt gissel för konsumenterna

KO har ordet 13 november 2015

Under hösten har det fortsatt att strömma in anmälningar till Konsumentverket om oseriös telefonförsäljning. Det är hög tid att skriftlig bekräftelse införs för att bli kvitt problemen för konsumenterna.

Den senaste tiden har vi på Konsumentverket slagit ned hårt mot oseriösa telesäljbolag. Inom loppet av bara några veckor har vi stämt tre bolag i telesäljbranschen samt varnat för ett fjärde.

Det absolut värsta exemplet är ett av de två bolag som vi har stämt där det framkommit att någon har manipulerat ljudinspelningar av säljsamtal. Inspelningarna är ihopklippta så att det ska låta som att konsumenten ingår ett avtal. Det bolaget har vi polisanmält.

Det här är bara några exempel från senare tid. Telefonförsäljning har varit ett stort konsumentproblem i många år. Och trots att vi lagt ned stora resurser under lång tid verkar inte problemen avta. Snarare tvärtom.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen "Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning". Konsumentverket lät inte synpunkterna dröja. Vår uppfattning i frågan är klar. Det måste till ett lagkrav på skriftlig bekräftelse i samband med telefonförsäljning. Det ska inte få vara tillåtet att ingå muntliga avtal med konsumenter över telefon.

Vi vet också att många konsumenter upplever telefonförsäljning som ett gissel. I fjolårets Konsumentrapport gjorde vi en rejäl genomlysning av hur konsumenter uppfattar telefonförsäljning – 96 procent av befolkningen vill inte bli uppringd av säljare från företag där man inte redan är kund. En stor majoritet vill inte heller ha samtal från företag där man är kund. Många, sex av tio, känner också att det kan vara lätt att bli vilseledd av försäljare på telefon.

Av den anledningen trycker vi även i vårt remissyttrande på att det bör införas ett "omvänt NIX-system" där konsumenterna själva får välja om de vill bli kontaktade av säljare på telefon eller inte, så kallat aktivt medgivande.

Konsumentombudsman (KO) Gunnar Larsson

Konsumentverkets remissyttrande i frågan

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera