Förskottslön har inte brustit vid kreditprövning

Dom 27 oktober 2016

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och Konsumentverkets beslut angående sanktionsavgift mot företaget Förskottslön enligt en dom den 19 oktober 2016.

Kammarrätten delar inte förvaltningsrättens och Konsumentverkets bedömning att
företaget brustit i sin kreditprövning. 

Bakgrund: Konsumentverket beslutade 2014 att meddela Förskottslön en varning förenad med en sanktionsavgift på 200 000 kronor med anledning av brister i bolagets kreditprövning. Företaget överklagade beslutet, men förvaltningsrätten fastställde Konsumentverkets beslut i januari 2016.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 05419 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera