Prospect marketing Sweden fälls av domstolen

Dom 3 november 2016

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder företaget att skicka reklam direkt till unga under 16 år enligt en dom den 3 november 2016.

Det är förbjudet att skicka reklam direkt till barn. Ändå skickade företaget Prospect marketing Sweden reklam för ett hockeyläger direkt till unga under 16 år. Därför valde Konsumentombudsmannen, KO, först att förbjuda företagets agerande. Då företaget inte godkände förbudsföreläggandet i tid gick KO vidare och stämde företaget.

Nu går patent- och marknadsdomstolen på KO:s linje och förbjuder företaget att skickar reklam direktadresserad till barn och unga under 16 år. Om företaget skulle bryta mot förbudet kan det dömas att betala ett vite på en miljon kronor.

Företaget har nu slutat att skicka reklam direkt till ungdomar.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Företaget har överklagat domen till patent- och marknadsöverdomstolen.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-194020.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera