Dom mot Vänerflytt AB

Dom 1 februari 2017

Konsumentverket uppmärksammade i mars 2016 att Vänerflytt på sin hemsida marknadsförde flyttjänster trots att bolaget saknade yrkestrafiktillstånd.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Vänerflytt AB vid vite av 100 000 kr att marknadsföra flyttjänster som inkluderar transport av gods utan att ha yrkestrafiktillstånd.

Läs domen i sin helhet

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera