KO stämmer Fast communication

Pågående mål 27 september 2016

Konsumentombudsmannen, KO, stämmer bolaget Fast Communication Sweden AB, Fastcom. KO vill att Patent- och Marknadsdomstolen förbjuder företaget att ta betalt för tjänster som konsumenten inte har beställt.

Bolaget ska också förbjudas att ringa NIX-registrerade telefoner. Fastcom måste också informera konsumenterna att de ringer och vill sälja ett telefonabonnemang i början av samtalet, samt måste informera om ångerrätten.

KO vill att domstolen förbjuder bolaget att ge sken av att de samarbetar eller representerar konsumentens ordinarie teleoperatör.

KO vill att samtliga punkter kopplas till ett löpande vite. Det innebär att om bolaget fortsätter att bryta mot lagar och regler kan domstolen döma ut ett vite.

Konsumentombudsmannen vill också att domstolen dömer bolaget Fastcom att betala en marknadsstörningsavgift på en halv miljon kronor.

För att hindra att fler konsumenter drabbas av bolagets metoder vill KO att domstolen beslutar att förbuden ska börja gälla omedelbart, i väntan på att frågan slutligt avgörs. Samma sak ska gälla för åläggandet att lämna korrekt information.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera