Handel med personuppgifter i fokus för ny rapport

Nyhet 15 maj 2017

Personuppgifter används i växande grad som betalningsmedel på internet och har blivit en vara som säljs och köps av ofta osynliga aktörer. Det är något som gör konsumenter allt mer oroade.

I en studie som gjorts på uppdrag av Konsumentverket skriver docent Stefan Larsson med stöd av juris doktor Jonas Ledendal, båda två från Lunds Universitet, om de utmaningar som den växande användningen av personuppgifter som ett slags betalningsmedel innebär ur ett konsumentperspektiv.

Författarna rekommenderar att KO prövar i vilken utsträckning avtalsvillkorslagen kan tillämpas mot oskäliga användarvillkor i behandlingen av konsumenters personuppgifter. De vill även att KO prövar om marknadsföringslagen kan tillämpas för så kallad vilseledande underlåtenhet beträffande information om användning och vidareförmedling av personuppgifter.

Rapport 2017:4 Personuppgifter som betalningsmedel

PDF 724 KB. Öppnas i nytt fönster

Personuppgifter används i växande grad som betalningsmedel på internet och har blivit en vara som säljs och köps av ofta osynliga aktörer. Den här rapporten beskriver de utmaningar som den växande användningen av personuppgifter som betalningsmedel innebär ur ett konsumentperspektiv.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera