Resenärernas rättigheter i fokus i nya rapporter

Nyhet 1 juni 2017

Resenärers rättigheter på områdena båt och buss styrs bland annat av två EU-förordningar. Förordningarna tar bland annat upp vad man som resenär har rätt till vid förseningar, inställda resor och vilken rätt till assistans som finns för personer med funktionsnedsättningar.

Enligt dessa förordningar (förordning 1177/2010 för båt/sjö och förordning 181/2011 för buss) ska Konsumentverket i två rapporter redogöra för förordningarnas efterlevnad. Konsumentverket har nu, den 1 juni, publicerat sina rapporter och den som vill ta del av dem kan göra det genom att mejla till konsumentverket@konsumentverket.se.

Rapporterna innehåller bland annat statistik över antalet inkomna klagomål till Konsumentverket och ARN. Sammantaget visar resultaten från rapporterna att antalet inkomna anmälningar enligt förordningarna är få. Hur många passagerare som vänder sig direkt till rederiet eller bussföretaget har dock inte gått att kartlägga.

Myndigheten arbetar med information, bland annat på sina webbplatser, och med vägledning till konsumenter genom Hallå konsument.

Konsumentverket fortsätter att följa utvecklingen på området resor med båt och buss och strävar efter en bra dialog med branschen. Detta är andra gången som Konsumentverket publicerar rapporter om efterlevnaden. Uppföljningar kommer att göras vartannat år, i enlighet med förordningarna.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera