KO stämmer Svenska Fonder

Pressmeddelande 24 maj 2017

Företaget SF Pension med varumärket Svenska Fonder har fakturerat konsumenter utan att ha giltiga avtal. Därför stämmer nu Konsumentombudsmannen, KO, bolaget.

För premiepensionstjänster gäller att alla avtal måste vara skriftliga. Det strider mot lagen att sälja premiepensionstjänster med bara ett muntligt ja från konsumenten, till exempel vid telefonförsäljning. 

– Utan ett skriftligt avtal är telefonavtalen ogiltiga. KO ser mycket allvarligt på affärsmetoderna som SF Pension har använt sig av, säger processrådet Carolina Andersson.

Konsumentombudsmannen vill att domstolen förbjuder företaget att fortsätta med sina försäljningsmetoder. KO anser också att företaget bör dömas att betala en marknadsstörningsavgift på 400 000 kronor.

Här finner du stämningsansökan i sin helhet

Kontakt: Carolina Andersson, processråd, 054-19 41 64 

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera