Konsumentverket överklagar domen om Konsumentverkets varningslista

Pressmeddelande 30 juni 2017

Konsumentverket överklagar förvaltningsrättens beslut om förbud av verkets varningslista till kammarrätten. Konsumentverket anser att det finns stöd i regelverket för att myndigheten ska kunna varna konsumenter för bolag som orsakar många konsumenter problem.

Konsumentverkets varningslista över bolag som ställer till problem för konsumenter togs bort i september i fjol efter ett interimistiskt beslut i förvaltningsrätten.

Domstolsbeslutet kom efter att ett av bolagen på listan ifrågasatt publiceringen. Det ledde i sin tur till att Konsumentverket överlämnade frågan om publiceringen till förvaltningsrätten.

Nyligen slog förvaltningsrätten fast att publiceringen var felaktig. Detta domslut väljer nu Konsumentverket att överklaga till kammarrätten.

Varningslistan har, från Konsumentverkets sida, betraktats som en ren informationsinsats. Förvaltningsrätten har gjort en annan tolkning – att det inte bara rör sig om ren information, utan att det i stället är fråga om ett myndighetsbeslut som måste kunna överklagas och som måste ha stöd i lag.

I sin överklagan argumenterar Konsumentverket för att det dels inte rör sig om ett överklagningsbart beslut, dels att det i myndighetsinstruktionen framgår att Konsumentverket har laglig grund för publiceringen.

– Det här är en svårbedömd fråga som vi vill få prövad i en högre instans. Är det som förvaltningsrätten säger eller finns det en annan tolkning av lagen? Det är det vi nu vill få svar på säger generaldirektören Cecilia Tisell.

– Syftet med varningslistan har från vår sida hela tiden varit att informera om vilka bolag det är som orsakar många konsumenter problem. Jag ser det, inte bara som vår uppgift, utan även något som det finns stöd i regelverket för.

Konsumentverkets komplettering till överklagandet i sin helhet

Kontakt:

Kristofer Johannesson, processråd, tel. 054–19 40 14

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera