Vanligt med friskrivningar för driftstopp i internetbanken

Pressmeddelande 19 maj 2017

Konsumenterna är i dag nästan helt beroende av internettjänster för bankaffärer och handel med värdepapper. Samtidigt har bankerna långtgående friskrivningar från ansvar vid driftstopp.

Konsumentverket har granskat villkoren hos sex stora bolag för att se hur väl villkoren överensstämmer med vad lagen säger. Granskningen visar att det är vanligt med friskrivningar vid driftstörningar. Därmed skulle bolagen inte behöva ta ansvar för följderna av ett plötsligt driftstopp.

– I vissa fall är villkoren formulerade så att de ger intryck av att alla driftstörningar är oförutsedda händelser utanför bolagens kontroll och som de inte har möjlighet att förebygga, så kallad force majeure. Vi anser däremot att varje händelse måste bedömas för sig. Det går inte att utgå från att alla driftstörningar kan klassas som force majeure, säger Otto Johansson Hansson, jurist på Konsumentverket.

Granskningen har även omfattat depåavtal och villkor för handel med värdepapper. Här framgår det inte alltid tydligt att det är banken som har bevisbördan, inte konsumenten, i samband med driftstörningar, så kallat presumtionsansvar.

– Förmodligen är det få konsumenter som känner till att det är banken som har bevisbördan. Då finns det risk att konsumenterna låter bli att framför krav på skadestånd eftersom de felaktigt tror att de måste bevisa att banken agerat vårdslöst, säger Otto Johansson Hansson.

Konsumentverket anser att konsumenterna har rätt att ställa höga krav på att bankernas internettjänster är tillförlitliga och driftsäkra. Att bolagen har ett stort ansvar bör också synas i företagens villkor, vilket inte alltid är fallet i dag.

Kontakt
Otto Johansson Hansson, jurist, 054-19 41 02
Erik Fröcklin, jurist, 054-19 40 73

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera