Temaområden

Man pratar i mobil

Varje år väljer vi ut tre områden som vi fokuserar särskilt mycket på. Vi kallar dessa områden för temaområden. 2017 arbetar vi med bilar, telekom och överskuldsättning.

För att välja temaområden använder vi Konsumentverkets konsumentrapport och annan omvärldsbevakning. Konsumentrapporten görs på uppdrag av regeringen. Den syftar till att uppmärksamma problem och möjligheter för konsumenterna. Resultatet i rapporten vägleder vårt arbete när vi prioriterar så att vi fokuserar på frågor som är viktiga för konsumenter. Arbetet inom varje tema är indelat i tre faser; problemanalys, genomförande och utvärdering.

2017 arbetar vi med följande områden:

Senast granskad 4 september 2017