Telekom

Många konsumenter upplever problem inom området telekom. Det kan bero på att det är svårt att förstå tekniken eller de tekniska termerna. Många gånger säljs produkter och tjänster tillsammans och det kan vara besvärligt att överblicka vilka behov det egna hushållet har och vad man ska välja.

Telekom är ett samlingsbegrepp för mobil telefoni, fast telefoni, tv och internet.

Tjänster och produkter inom telekom säljs ofta via telefonförsäljning och av försäljare i köpcentrum. Försäljningskanalerna i sig kan vålla problem. Många konsumenter upplever att de stressas att tacka ja till något som de kanske inte vill ha, behöver eller förstår sig på.

När man väl har problem med en produkt eller tjänst inom telekom är det viktigt att få bra hjälp. Många konsumenter är dock missnöjda med hur kundservicen hos telekomföretagen fungerar.

Mot bakgrund av dessa problem har Konsumentverket valt att alltid prioritera området, både när det gäller tillsynsarbete och informationsinsatser. En extra satsning görs på telekom under perioden 2015- 2017, då i form av ett temaarbete där problemen angrips ur flera vinklar.

Arbetet innebär bland annat ökade satsningar på:

  • dialog med branschen
  • information till konsumenterna
  • information till näringsidkare
  • granskning av företag

Även efter temaperiodens slut kommer Konsumentverket att arbeta med olika konsumentfrågor kopplade till telekom.

I vår upplysningstjänst Hallå konsument finns nyttig information om telekomtjänster riktad till dig som är konsument

Senast granskad 3 november 2016