Reklam till barn

Det ställs särskilt höga krav på reklam som riktar sig till barn, eftersom barn kan vara mindre kritiska och mer mottagliga för till exempel överdrivna produktlöften. Det finns därför särskilda regler som du måste följa när du riktar dig till barn.

Du får inte rikta direkta köpuppmaningar till barn under 18 år. Det gäller i alla typer av medier. Din reklam får inte heller uppmana ett barn att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa något åt barnet.

Förbjudet med direktreklam till barn

Det är förbjudet att skicka direktreklam till barn under 16 år. Förbudet är kopplat till att barn under 16 år inte kan ingå avtal själva. Förbudet gäller all form av direktreklam, till exempel brev, telefoni och sms. Det vill säga all reklam där du vänder dig direkt till en specifik person.

Förbjudet med tv-reklam till barn under 12 år

Tv-kanaler som sänder från Sverige får inte rikta reklam till barn under 12 år. Men många andra tv-kanaler sänder från andra länder och då gäller andra regler. För till exempel TV3, Kanal 5 och TV6 som sänder från Storbritannien, gäller brittisk lag.

Barn kan ha svårt att skilja på reklaminslag och tv-program. De förstår inte heller alltid att syftet med reklam är att locka till köp.

Därför måste du följa dessa regler:

  • Det får inte förekomma någon reklam över huvud taget omedelbart före eller efter ett barnprogram som riktar sig till barn under 12 år.
  • Barnprogram får inte brytas av reklam.
  • Alla former av produktplacering är förbjuden i program som riktar sig till barn under 12 år.
  • Tv-reklam får aldrig ha som syfte att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år.
  • Personer eller figurer från till exempel barnprogram får därför inte vara med i tv-reklam.
  • Reglerna för tv-reklam till barn gäller även på internet. Till exempel för SVT Play och TV4 Play.

Reklam på webben får inte uppmana barn att handla

Reklam på internet finns i många olika former. Det kan vara annonser, banners, eller delar i spel eller annat som barn ofta använder när de är på internet.

Det finns inget förbud mot att rikta reklam till barn. Det gäller även på internet. Däremot ställs det höga krav på reklam till barn. Till exempel får den inte direkt uppmana ett barn att köpa något.

Reklam i spel ska vara tydlig

Ett barn ska förstå vad som är reklam och vad som inte är det. Därför får inte reklam utformas som spel, lekar eller liknande. Reklam får inte heller bakas in i spel på internet så att barn inte förstår vad som är reklam i spelet.

Riktlinjer för marknadsföring av betalteletjänster

Etiska rådet för betalteletjänster (ERB) har tagit fram riktlinjer för hur marknadsföring av betalteletjänster får utformas. Riktlinjerna innebär att marknadsföring av betalteletjänster är förbjuden om den väsentligen riktar sig till barn under 14 år och kostnaden för tjänsten är mer än 10 kronor.

Mer information finns på ERB:s webbplats

Senast granskad 7 november 2016