Brandfiltar

Under 2016 och 2017 genomför Konsumentverket en stickprovskontroll av brandfiltar som säljs på den svenska marknaden. Syftet är att kontrollera om dessa filtar uppfyller kraven i den europeiska standarden EN 1869. Projektet är en uppföljning av ett holländskt marknadskontrollprojekt som genomfördes 2014 som visade att ett flertal brandfiltar inte uppfyllde standarden.

Brandfiltar har på senare år blivit allt vanligare i svenska hem som ett komplement till brandvarnare. Den är billig, lättanvänd, nästan underhållsfri och tar liten plats. Många bostadsrättföreningar, fastighets- och försäkringsbolag delar ut brandfiltar till sina kunder. Rätt använd kan en brandfilt släcka mindre bränder och därigenom spara lidande och förhindra materiell förstörelse.

 

Senast granskad 16 januari 2017