Sålt farlig vara

Om du har fått kännedom om att en produkt, som du säljer eller har sålt, är farlig för konsumenter är du skyldig att dra tillbaka den från marknaden. En så kallad återkallelse.

En återkallelse ska göras med hänsyn till behovet av att förebygga skador. Ju större risk det finns med varan, desto mer omfattande ska återkallelsen vara. Vid en återkallelse ska tillverkaren göra något av följande:

  • Reparera varan, så kallad rättelse.
  • Ta tillbaka varan och leverera en annan felfri vara av samma eller motsvarande slag, så kallat utbyte.
  • Om faran med den sålda varan bedöms vara allvarlig ska den dras tillbaka från konsumenterna så kallad återgång. Vid en återgång ska du erbjuda en ersättning som motsvarar kostnaden för konsumenten att köpa en ny vara av samma eller motsvarande slag. Om det finns skäl kan du göra avdrag från ersättningen som motsvarar den nytta som konsumenten har haft av varan.

Informera konsumenterna

Informera konsumenterna genom att göra en återkallelse. Det är du som ansvarar för att återkallelsen blir så bra som möjligt och att de farliga varorna försvinner från marknaden.

  • Informera om att varan inte är säker och varför den inte är det. 
  • Utforma återkallelsen så att det är enkelt för konsumenten att förstå vad som behöver göras för att varan ska bli säker. Till exempel lämna in varan för reparation, hämta ut ett reparationskit eller lämna in varan och få tillbaka pengarna. 
  • Se till att återkallelsen gäller under rimlig tid och att återkallelsen sker utan väsentlig kostnad eller besvär för konsumenten. 
  • Publicera återkallelsen i till exempel dags- eller fackpress, på företagets webbplats eller på ett anslag i butiken och gärna på marknadskontrollmyndighetens webbplats.

Exempel på hur en annons om återkallelse kan se ut

Det finns också en förtydligande vägledning om hur företag ska göra en återkallelse som tagits fram med stöd av EU-kommissionen. På sidan 44 i den finns en bra sammanfattning.

Vägledning om återkallelse

Du måste informera marknadskontrollmyndigheten

Företag är skyldiga att samarbeta med varandra och med marknadskontrollmyndigheter gällande produkters säkerhet. En del av denna skyldighet är att informera relevant marknadskontrollmyndighet om farliga varor och tjänster på marknaden.

Säkerhetsansvar för tjänster

Säljer du tjänster? Ditt ansvar som tjänsteleverantör är att minimera risken för personskador och se till så att tjänsten har en hög skyddsnivå.

Läs mer om ditt ansvar som tjänsteleverantör

Senast granskad 5 mars 2018