Jämförpris för el

Jämförpris är till för att konsumenten på ett enkelt sätt ska kunna jämföra olika elavtal. De regler som gäller för jämförpris för el står i Konsumentverkets föreskrift om prisinformation.

Konsumentverkets föreskrift om prisinformation, KOVFS 2012:1

Konsumentverkets vägledning om prisinformation 

Så här anger du jämförpris för el:

 • Jämförpris ska grunda sig på den totala kostnad som konsumenten ska betala till elhandlaren för sin elkonsumtion.
 • Jämförpris för el ska anges i öre per kWh, vid en årlig förbrukning av 2000, 5000 och 20 000 kWh. 
 • När du beräknar jämförpriset ska priset inkludera den energiskatt som gäller för merparten av hushållen i Sverige.
 • Pris och jämförpris ska anges i omedelbar närhet till varandra, i stil och storlek som är lätt att läsa.
 • Du ska redovisa för vilken tidsperiod jämförpriset gäller.
 • I anslutning till jämförpriset ska du lämna information om att nätkostnaden inte ingår.
 • I Sverige tillämpas normal och reducerad energiskatt. I anslutning till jämförpriset ska du därför lämna en upplysning om att reducerad energiskatt kan tillämpas för vissa områden i Sverige.
 • Du ska även ange hur mycket lägre jämförpriset blir för de konsumenter som bor i de områden som har rätt till reducerad energiskatt. 
 • Jämförpris ska anges för alla elavtal som marknadsförs.
 • Om du i din marknadsföring erbjuder el riktat till konsumenter i Sveriges samtliga elområden ska du ange jämförpris för respektive elområde.

Undantag:

 • När du gör riktad marknadsföring, där du vet konsumentens faktiska förbrukning, behöver du bara ange jämförpris utifrån den årliga förbrukning som ligger närmast konsumentens faktiska förbrukning. Det vill säga 2000, 5000 eller 20 000 kWh.

 • När du gör riktad marknadsföring med erbjudande om el för elområde 1, är det tillräckligt att elpriserna och jämförpriserna endast innefattar den reducerade energiskatten.

 • När du gör riktad marknadsföring med erbjudande om el för elområde 4, är det tillräckligt att elpriserna och jämförpriserna endast innefattar den normala energiskatten. Ingen upplysning behöver lämnas om den reducerade energiskatten.

Läs om prisinformationslagen

Läs om allmänna regler för jämförpris

Senast granskad 10 november 2016

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Information om att välja elhandelsavtal