EG-försäkran om överensstämmelse

Alla leksaker måste ha en EG-försäkran innan de börjar säljas på marknaden. EG-försäkran är ett dokument som endast tillverkare får upprätta.

En EG-försäkran om överensstämmelse kallas ofta DoC (Declaration of Conformity). Genom att upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse intygar tillverkaren att leksaken uppfyller alla tillämpliga krav i lagstiftningen om leksakers säkerhet.

Hur ska en EG-försäkran om överensstämmelse se ut?

I det här dokumentet ser du vad en EG-försäkran om överensstämmelse för leksaker behöver innehålla

Vem ska inneha EG-försäkran om överensstämmelse?

Tillverkare och importörer av leksaker ska inneha EG-försäkran om överensstämmelse i tio år efter att leksaken släppts ut på marknaden. En distributör av leksaker behöver inte inneha en EG-försäkran om överensstämmelse men ska på begäran av en marknadskontrollmyndighet kunna få fram en kopia av försäkran.

Vilket språk ska EG-försäkran om överensstämmelse vara på?

EG-försäkran om överensstämmelse ska vara översatt till de språk som krävs i varje land där leksaken ska säljas.

Vilka språk som godtas i EU:s olika medlemsländer kan du läsa om här

Mer information

Under rubriken Lagar och regler för leksaker, till vänster på denna sida vidare vägledningar på Europeiska Kommissionens webbplats hittar du Europeiska Kommissionens vägledning om teknisk dokumentation. I kapitel fem finns en genomgång punkt för punkt vad en EG-försäkran om överensstämmelse ska innehålla. Nedan finns även ett kortfattat informationsmaterial om vad en EG-försäkran om överensstämmelse är.

Informationsmaterial om EG-försäkran om överensstämmelse för leksaker

Senast granskad 14 november 2016