Ida, processråd

Ida Nyström jobbar som processråd. Arbetet innebär bland annat att hon skriver förelägganden och deltar vid remissyttranden.

Hör Ida berätta mer om sitt yrke och hur det är att arbeta på Konsumentverket.

Senast granskad 18 november 2016