Uppsatstävling för studenter

Som student vid högskola eller universitet kan du delta i en uppsatstävling som Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd bjuder in till årligen. De tre bästa uppsatserna inom konsumentområdet får dela på 50 000 kronor.

Deadline för deltagande i 2017 års tävling gick ut 31 augusti. Närmast görs en kvalitets-  och relevansbedömning inom Konsumentverket. Ett urval uppsatser går vidare till Konsumentverkets vetenskapliga råd som under hösten lämnar en rekommendation till myndighetens generaldirektör som fattar beslut om pristagare och hur prissumman ska fördelas.

Information pristagare och om 2018 års uppsatstävling kommer att finnas på denna sida senare delen av hösten.

Frågor om uppsatstävlingen

Agne Sandberg 
telefon 054-19 40 17
agne.sandberg@konsumentverket.se

Senast granskad 10 november 2016