Tjänsters säkerhet

Vi är tillsynsmyndighet för att tjänster som erbjuds konsumenter är säkra. Genom marknadskontroll undersöker vi hur tjänster uppfyller kraven på säkerhet enligt produktsäkerhetslagen.

Konsumentverkets ansvar

Vi är en av flera myndigheter i Sverige som har tillsyn över tjänster och att tjänsterna som erbjuds konsumenter uppfyller krav på säkerhet och hälsa. De tjänster vi har tillsyn över är till exempel när en konsument tar hjälp av personlig tränare, deltar i fritidsaktiviteter, besöker lekland eller får hudvård.

Genomförda och pågående kontroller av säkra tjänster

2014 påbörjades marknadskontroll av klätteraktivitet och äventyrsbad och arbetet fortsätter under 2015. Det är även planerat för kontroller av tjänster med äventyrsbanor, lekland samt rid- och travskolor. Tidigare har vi genomfört marknadskontroll av tjänster inom dykning, alpin miljö och lekland. 

Marknadskontroll av tjänster

Marknadskontroll av olika tjänster kan ske genom tillsynsbesök och kontroll av det förebyggande säkerhetsarbetet. Vid en kontroll ska företaget svara på frågor om sin personals kompetens, hur de arbetar med att förebygga olyckor samt sin förmåga och möjlighet att hantera olyckor som kan ske. Vi kan även kontrollera att den utrustning som används inom ramen för tjänsten uppfyller säkerhetskraven och vilken information konsumenten får innan aktiviteten påbörjas.

Standardisering och EU-arbete

Det finns ett fåtal standarder som tar upp säkerheten vid tjänster. Idag deltar vi i europeiskt standardiseringsarbete inom dykning och äventyrsbanor samt riktlinjer för personlig tränare. Vi är även aktiva med att ta fram standarder för skönhetstjänster och gym.

Information till företag och konsumenter

Vi arbetar förebyggande mot både företag och konsumenter. För företag har vi tagit fram allmänna råd och vägledningar där vi informerar om vilka regler som gäller för tjänster. Tillsammans med några branscher har vi skrivit branschöverenskommelser. Informationen till konsumenter handlar om vad de bör tänka på inför köp och deltagande i en tjänst.

Säkerhetsansvar för tjänster

Om säkra tjänster på Hallå konsuments webbplats

Senast granskad 25 november 2016