Forum för miljösmart konsumtion

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett forum för miljösmart konsumtion och att med beteendeinsatser stimulera miljösmarta konsumtionsmönster. Forumet ska samla alla samhällets aktörer med syfte att sammanställa och sprida kunskap, samt stimulera till innovation och bättre förutsättningar för en miljömässigt hållbar konsumtion.Flera av de stora miljöproblem som finns i dag hänger ihop med konsumtions- och produktionsmönster som inte är miljömässigt hållbara. Det gäller bland annat klimatpåverkan, resursanvändning och miljögifter. Varor som privatpersoner köper kan påverka miljön i flera led, såväl vid tillverkning och användning som vid avfallshantering genom återvinning.

I Forum för miljösmart konsumtion kommer vi att arbeta övergripande, men även jobba med olika fokusområden över tid. Vi börjar under hösten med området textil/kläder som är ett område med ett antal utmaningar där forumet kan bidra genom att samla aktörer i hela värdekedjan. Det finns mycket kunskap på området och vi ser att forumet vara samlingsplatsen för åtgärder.

Utveckling av digital mötesplats

Som en viktig del av forumets verksamhet arbetar vi med att utveckla en digital mötesplats för att kunna mäkla kontakter och underlätta för samverkan mellan aktörer som arbetar med liknande frågor. Den digitala mötesplatsen möjliggör också en överblick över vad vi vet, vad som sker och vem som göra vad. Än så länge är den under utveckling, men du kan redan nu visa ditt intresse och följa arbetet på forummiljosmart.se

Forummiljosmart.se

– Samverkan har vi pratat om i många år som en nyckel till framgång, men samverkan på riktigt är inte alltid lätt. Min ambition är att forumet ska bidra till värdeskapande samverkan och att forumet även kan vara infrastrukturen för innovationslabb och tester av olika slag, säger projektledare Henriette Söderberg.

Kontakt
Vill du veta mer om forumet och hur din verksamhet kan vara del av arbetet? Kontakta projektledaren Henriette Söderberg, henriette.soderberg@konsumentverket.se, 054-19 41 01.

Senast granskad 27 september 2017