Förslag till förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden

Remissyttrande 15 augusti 2017

REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2017/557, 2017/613
Ert diarienummer: UD2017/08018/HI

Inre marknadsgruppen (IM)
Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (HI)
Utrikesdepartementet
Regeringskansliet

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera