Jobba hos oss

Medarbetare på Konsumentverket

Konsumentverket är en myndighet som har allmänhetens förtroende – något vi är stolta över. Hög kompetens, starkt engagemang och genuint intresse för de frågor vi jobbar med, tror vi bidrar till det höga förtroendet.

Lediga tjänster och praktikplatser på Konsumentverket

Varierande arbetsuppgifter och koll på omvärlden

Vi arbetar brett med konsumentfrågorna. Det gör att vi kan erbjuda många varierande arbetsuppgifter. Vi arbetar bland annat med tillsyn, produktsäkerhet, vägledning, kommunikationsinsatser, rådgivning kring gränsöverskridande handel, stöd till kommuner och organisationer, analyser, utredningar och remisser. Vi följer utvecklingen i samhället och anpassar vår verksamhet efter de konsumentbehov som finns. Hos oss finns utrymme för egna idéer, initiativ och möjlighet att profilera sig inom sitt område.

Samverkan är en viktig del

Vi är en utåtriktad myndighet som samverkar med många andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt.

Bred kompetens på Konsumentverket

Vi är ungefär 170 medarbetare med olika yrkesroller och utbildningsbakgrunder. Hos oss hittar du till exempel jurister, kommunikatörer, vägledare, utredare, juridiska rådgivare, processråd, utbildningssamordnare, IT-projektledare, systemförvaltare, personalhandläggare, ekonomer och administratörer.

Skriva uppsats inom konsumentområdet

Att jobba statligt på Arbetsgivarverkets webbplats

Om Värmland på varmland.se

Utforska Karlstad på Visit Karlstads webbplats

Senast granskad 2 november 2016