Försäkringar

Inom området för försäkringar har Konsumentverket information om hur försäkringar få marknadsföras - både till försäkringsförmedlare och försäkringsbolag.

Försäkringsförmedlare

Konsumentverket har tillsyn över att försäkringsförmedlare ger konsumenter rätt information innan konsumenten köper en försäkringsprodukt av försäkringsförmedlaren. Konsumenten ska få tillräcklig information för att kunna göra ett eget aktivt val vid försäkringsförmedlingen. Förköpsinformation är med andra ord en del av ett bolags marknadsföring.

Regler om förköpsinformation finns i 6 kap.1–8 § § Lag om försäkringsförmedling (2005:405) Om förköpsinformation inte lämnas är marknadsföringslagen(MFL) tillämplig och informationen anses utgöra väsentlig information enligt 10 § 3 st. MFL.

Försäkringsbolag

Konsumentverket har tillsyn över att bolagen marknadsför sina produkter på ett korrekt sätt enligt marknadsföringslagen. Förköpsinformation till konsumenter är en del av bolagens marknadsföring. Konsumentverket har också tillsyn över att försäkringsvillkor som riktar sig till konsumenter är skäliga. Då gäller avtalsvillkorslagen.

Lagar och regler inom försäkringsområdet

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller – både den specifika och den allmänna. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

I menyn kan du läsa mer specifikt om vilka krav som ställs på dig när du erbjuder eller lämnar konsumenter krediter.

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området finansiella tjänster

Senast granskad 10 november 2016